Değerli Yıldızlılar,
Bilgi çağı üniversitelerde bir paradigma değişimini gündeme getirmiştir. Eskiden sadece bilgi üretmesi beklenen üniversitelerden artık ürettiği bilgiyi etkin bir şekilde kullanması ve yeni üretimler için kaynak oluşturması beklenmektedir. Büyük ölçekli araştırma yapmak isteyen üniversiteler farklı finansman seçeneklerini değerlendirmeye çalışmaktadır. Araştırma ve öğretim yuvası olarak görülen üniversiteler, artık bilim ve teknoloji temelli ticari etkinliklerin kuluçka merkezi olarak görülmektedir. Üniversiteler son yıllarda endüstriyel ve diğer araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde proje üretme arayışındadır. “3. Nesil Üniversiteler” olarak adlandırılan bu durum analizi karşısında üniversiteler, ciddi önlemler almak ve bu değişime ayak uydurmak, değişimden de öte girişimci üniversiteyi oluşturmak zorundadırlar.
 
Bu değişim doğrultusunda; Üniversitemizde iç ve dış AR-GE kaynaklarından yararlanma düzeyimizi yükseltmek, inovasyon ve ürün odaklı ar-ge çalışmaları yapmak, bilimsel üretimde yalnızca sayısal değil niteliksel olarak da üst düzey verimliliğe ulaşmak, bilimsel üretimin üniversite-sanayi işbirliğine dönüşmesini sağlamak, bunların sonucunda da ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal ve sınai platformlarda tanınırlığımızı arttırmak amaçlarıyla, araştırma alt yapımızın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Sosyal, fen ve sanat alanlarını kapsayan 10 Fakülte, 2 Enstitü, 3 Yüksek Okul, 73 lisans ve 172 lisanüstü programı, 24 Uygulama ve Araştırma Merkezi, Teknoparkı, Teknoloji transfer Ofisi, Merkez Laboratuvarı ve 1800’e varan öğretim elemanı ile Üniversitemiz ar-ge potansiyeli ve üniversite-sanayi işbirliği konusunda model olan Türkiye’nin öncü üniversiteleri arasında yer almaktadır.

Ülke ekonomisi ve refahına katma değer sağlamak amacıyla Üniversitemizin fikir, proje, ürün ve teknoloji üretme konusundaki arayışları, çalışmaları ve işbirlikleri kesintisiz devam etmektedir.