PROJE BİLGİLERİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanlarının bilimsel araştırmaları için ihtiyaç duydukları desteği, hızlı ve tam bir şekilde vererek kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve araştırma faaliyetlerinin, nitelik ve nicelik açısından üniversitemizin kalitesini yükseltmek amacıyla bugüne kadar gerçekleştirdikleri projelere aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz:

* BAP Projeleri

* TÜBİTAK Projeleri

* AB Projeleri

* TÜSEB Projeleri

* TAGEM Projeleri

* İSTKA Projeleri

* Kültür ve Turizm Bakanlığı Projeleri

* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

* Kalkınma Bakanlığı