ETİK KURULU
  • * Üniversitemiz mensupları tarafından insan katılımcılar ve insanın etkileşim içinde bulunduğu tarihi eser ve kültürel varlıklar üzerinde yürütülecek, yüz yüze veya bilgisayar ortamında gerçekleştirilen her türlü anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki veri toplama yöntemleriyle yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaların etik konularını inceleme  süreçleri Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi gereğince Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.
  •  
  • * İhlal konularının incelenme süreçleri ise Üniversitemiz Akademik Etik Kurulu Yönergesi kapsamında fakültelerin  Rektör Yardımcılığımıza konuyu iletmesi üzerine başlatılarak yürütülür.
  •  

* Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne yapılacak başvurularda;

1. Başvuru evrakları Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne teslim edilir. Başvurunun tüm süreçleri ve yazışmalar buradan takip edilir. Başvuru değerlendirmesi için Etik Kurulunun toplanması ve değerlendirilme yapması gerektiğinden, başvuru sonucunu zamanında alabilmek için en az bir ay öncesinden başvuru yapılmalıdır. Başvuruya araştırma dosyasının 1 adet basılı kopyası ile elektronik ortamda  (CD) pdf formatında imzalı bir kopyası eklenir.

2. Akademik Etik Kurul başvuru formu için tıklayınız.
 
3. Evraklar imzalı ve tüm sayfaları paraflı olmalıdır.  
 
4. Bilgi toplama araçları için hazırlanan anket/görüşme vs. sorularının uygulanacağı kişiler ya da kurumlar için hazırlanan bilgilendirme yazısı. (Bilgilendirme yazısı uygulanacak bilgi toplama aracı ilgililerin özel bilgilerini talep etmeyeceği ve hiçbir şekilde kullanamayacağını bilhassa etik ilkeler dışına çıkılmayacağını bilgilendiren ve izin isteyen yazıdır. Bu yazı kişi yada kurumlara teslim edilecek şekli ile hazırlanmalıdır ve süreçte ilgililere teslim edilmelidir. Bu yazının örneği başvuru dosyasında olmalıdır.)
 
5. Gönüllük esasına bağlı uygulanacak bilgi toplama araçları için gönüllü katılım formu örneği eklenmelidir. Bu form araştırmayı yapan araştırmacıda kalacaktır ve saklanması gereklidir. Bu form ile kişilerden toplanan bilgiler birbiri ile ilintilenecek şekilde olmamalıdır.
 
6. Anket/mülakat sorularının her sayfası paraflı olup dosyaya eklenmelidir.
 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi için tıklayınız.
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönergesi için tıklayınız.