İmza Yetkileri

Araştırma-Planlama Rektör Yardımcılığı İmza Yetkileri

1. Uygulama ve araştırma merkezleri (UYGAR) ile ilgili işlem ve yazışmalar,

2. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün (BAPK) işlem ve yazışmaları,

3. Gayrimenkuller ile ilgili (kiralama işlemleri hariç) işlem ve yazışmaları,

4. Proje Destek Ofisinin (PDO) işlem ve yazışmaları,

5. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile ilgili işlem ve yazışmalar,

6. Vakıf ve Dernek faaliyetleri ile ilgili işlem ve yazışmalar,

7. Basım ve yayımlarla ilgili işlem ve yazışmalar,

8. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (DÖSİM) ile ilgili işlem ve yazışmalar,

9. Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu (AYDEK) ile ilgili işlem ve yazışmalar,

10. Kurumsal Değerlendirme Raporu ile ilgili işlem ve yazışmalar,

11. Yayın teşvik çalışmaları,

12. AR-GE çalışmaları kapsamında yazılacak yazılar,

13. Üniversite-Sanayi işbirliği ile KOSGEB-TEKNOPARK çalışmaları kapsamında yazılacak yazılar,

14. Stratejik Plan hazırlama ile ilgili işlem ve yazışmalar,

15. Rektör tarafından verilecek benzeri görevler.

16. Akademik dergiler ile ilgili işlem ve yazışmalar