Uygulama ve Araştırma Merkezleri

» UYGAR Merkezleri Çalışma Esasları

» YÖK Uygulama ve Araştırma Merkezi Açma Esasları
» EK 1 Özet Başvuru Formu
» Özgeçmiş Formatı
» YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
» YTÜ Tarihi Mirası Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi
» YTÜ Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi  [Dosya[Site]
» YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi  [Dosya] [Site]
» YTÜ Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları Merkezi
» YTÜ Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi-ICUS
» YTÜ Ulaştırma Uygulama-Araştırma Merkezi
» YTÜ Balkan İleri Döküm Teknolojileri Merkezi  [Dosya] [Site]
» YTÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi  [Dosya] [Site]
» YTÜ Yıldız Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi [Site]
» YTÜ Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi
» YTÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
» YTÜ Endüstriyel İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi  [Dosya] [Site]
» YTÜ Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi [Site]
» YTÜ Istanbul Tarihi Yarımada Uygulama Ve Araştırma Merkezi [Dosya] [Site]

» YTÜ Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi[Dosya]

» YTÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Uzaktan eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi[Site]

» YTÜ Türkçe ve Yabancı Dil  Uygulama ve Araştırma Merkezi 

» YTÜ Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi 

» YTÜ Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

» YTÜ Sultan II. Abdülhamid  Uygulama ve Araştırma Merkezi [Site]

» YTÜ Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ Membran Malzemeleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

» YTÜ İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi